https://us20.admin.mailchimp.com/landing-pages/design?id=4093
top of page

Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler og for våre leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Katinka Kjos-Kendall

Gestaltterapeut

Katinkas Terapirom

Enkeltmansforetak

c/o Share Spaces as

Bogstadveien 41 A,

0366 Oslo
 

Organisasjonsnummer: 917427933 
Telefonnummer: +47 92228659
Epost: katinkas.terapirom@gmail.com
Nettside: https://www.katinkasterapirom.com/

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Når vi ber om at du tilgjengeliggjør dine personopplysninger for oss, informerer vi deg om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse.
 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Vi behandler følgende personopplysninger om deg

Vi samler inn og behandler informasjon om deg å gi informasjon om vår virksomhet, tilbud om veiledning, rådgivning, kurs og priser. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre og sikre kvaliteten på våre tjenester. I tillegg samler vi informasjon for å fakturere for våre tjenestetilbud.

Personopplysninger vi samler inn og behandler, består av:

Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når du sender melding til oss eller registrerer deg for å motta våre tjenester, kontakter oss med spørsmål om diverse kurs og veiledning.

  • Navn

  • Alder

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mail

  • Hensikten for besøk

  • Fastlege

 

Vi samler inn personopplysningene dine for spesifikke formål

Vi samler inn personopplysningene dine i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsformål. Dette skjer når vi behøver å:
• Oppfylle dine forespørsler om våre tjenester
• Tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg
• Tilpasse våre samarbeidspartneres kommunikasjon og markedsføring til deg
• Administrere og forvalte våre forretningsforbindelser
• Oppfyllelse av lovgivning

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

Domeneshop leverer web-hotell for virksomhetens web-sider.

 

Wix leverer nettsiden.

 

Google Analytics analyserer bruk av nettsiden.

 

Gomentor brukes for betaling.

 

Email brukes til epost.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger 

Ditt samtykke er valgfritt og du kan til en hver tid trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å samle dem. Vi informerer deg om grunnlaget for innsamlingen og vår legitime interesse for behandlingen av dine personopplysninger. Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss.

Vi behandler kun relevante personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene som er definert ovenfor. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det vi behøver for det spesifikke formål.

 

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger

Vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendige for å oppfylle våre formål. Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og omfang av personopplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

 

Vi kontrollerer og oppdaterer dine personopplysninger

Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger. Fordi våre tjenester er avhengige av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante endringer i opplysningene dine.

 

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige

Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen.

 

Vi vil ikke videresende dine personopplysninger uten ditt samtykke

Hvis vi søker å videresende dine personopplysninger til tredjeparter, for eksempel for bruk i markedsføring, vil vi informere deg og be om ditt samtykke på forhånd. Du kan når som helst protestere mot slik videresending. Vi innhenter ikke samtykke dersom vi er lovmessig bundet til å videresende dine personopplysninger, for eksempel som en del av rapportering til myndighetene.

 

SIKKERHET

Vi beskytter dine opplysninger

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer;
• organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser), og
• tekniske (maskinvare og programvare).
Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

 

 

DINE RETTIGHETER ​

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger

Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger av deg som vi behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss.
 

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er, og hvordan de skal rettes.

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du opphever samtykket ditt. Dersom du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser.
Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger.

 

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.

bottom of page