https://us20.admin.mailchimp.com/landing-pages/design?id=4093 Bookings Checkout | katinkasterapirom
Katinka Kjos-Kendall

Gestaltterapeut, MNGF

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Katinkas Terapirom tilbyr gestaltterapi for deg som ønsker selvutvikling. Du som ønsker å jobbe med stress, selvfølelse, kjærlighet, utroskap og mye mer.

Katinka Kjos-Kendall, Gestaltterapeut

E-post: katinkas.terapirom@gmail.com

Kontoradresse: Bogstadveien 41, 0366 Oslo.

Personvernerklæring